adwokat Justyna Debrzak adwokat Justyna Debrzak adwokat Justyna Debrzak adwokat Justyna Debrzak adwokat Justyna Debrzak

“Cel jest wielki, kiedy mu się poświęcisz.
Lecz cel staje się niski, kiedy robisz sobie z niego tytuł do chwały”

Antoine Marie Roger de Saint-Exupéry

Kancelaria

Kancelaria adwokacka prowadzona jest przez adwokata Justynę Debrzak, która odbyła aplikację w Krakowskiej Izbie Adwokackiej i złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin, po którym została wpisana na listę adwokatów.

Kancelaria prowadzi kompleksową obsługę osób fizycznych i prawnych. Pomoc prawna udzielana jest w formie porad, sporządzania opinii, reprezentowania klientów przed sądami powszechnymi i administracyjnymi, jednostkami prokuratury, organami administracji publicznej oraz organami egzekucyjnymi. Kancelaria zajmuję się prowadzeniem stałej obsługi prawnej przedsiębiorców.

W celu świadczenia usług prawnych na najwyższym poziomie kancelaria dobiera zespół odpowiednio do potrzeb Klienta.

Kancelaria gwarantuje prowadzenie wszystkich spraw z pełnym zaangażowaniem, starannym działaniem i szczegółowym informowaniem Klienta o stanie jego sprawy.

Justyna Debrzak

Zakres usług

Sprawy rodzinne

w szczególności: rozwody, separacje, podział majątku, alimenty, ustalenie / zaprzeczenie ojcostwa, pozbawienie / ograniczenie władzy rodzicielskiej, ustanowienie kontaktów rodziców i dziadków z małoletnimi dziećmi, zezwolenie na dokonanie czynności imieniem małoletniego, ubezwłasnowolnienie

Sprawy cywilne

w szczególności: spadki, zniesienie współwłasności, zasiedzenie, ustanowienie / zniesienie służebności, eksmisje, odwołanie darowizny, uznanie za zmarłego, stwierdzenie zgonu, sprawy o zapłatę i roszczenia wynikające z umów, sporządzanie projektów umów, opiniowanie umów

Sprawy karne

w szczególności: obrona w sprawach karnych, reprezentowanie pokrzywdzonego, zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, prywatne akty oskarżenia

Sprawy gospodarcze

w szczególności: sprawy rejestrowe, bieżąca obsługa podmiotów gospodarczych, dochodzenie roszczeń

Sprawy rodzinne

w szczególności: rozwody, separacje, podział majątku, alimenty, ustalenie / zaprzeczenie ojcostwa, pozbawienie / ograniczenie władzy rodzicielskiej, ustanowienie kontaktów rodziców i dziadków z małoletnimi dziećmi, zezwolenie na dokonanie czynności imieniem małoletniego, ubezwłasnowolnienie

Sprawy cywilne

w szczególności: spadki, zniesienie współwłasności, zasiedzenie, ustanowienie / zniesienie służebności, eksmisje, odwołanie darowizny, uznanie za zmarłego, stwierdzenie zgonu, sprawy o zapłatę i roszczenia wynikające z umów, sporządzanie projektów umów, opiniowanie umów

Sprawy karne

w szczególności: obrona w sprawach karnych, reprezentowanie pokrzywdzonego, zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, prywatne akty oskarżenia

Sprawy gospodarcze

w szczególności: sprawy rejestrowe, bieżąca obsługa podmiotów gospodarczych, dochodzenie roszczeń

Wynagrodzenie za prowadzenie sprawy ustalane jest z każdym klientem indywidualnie przed formalnym przyjęciem sprawy.

Mapa z lokalizacją nie jest dostępna z racji na wyłączoną obsługę JavaScipt w Twojej przeglądarce.

Formularz kontaktowy

Obsługa formularza kontaktowa nie jest dostępna z racji na wyłączoną obsługę JavaScipt w Twojej przeglądarce.

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Justyna Debrzak

Adres:

Aleja Sosnowa 9, 30-224 Kraków

Tel:

783 673 858

Dyżury:

pon-pt w godz. 10-16


W celu umówienia spotkania proszę o wcześniejszy kontakt telefoniczny lub e-mail.